Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
Advertising

| Paris House, Dolgelley. I GWLANENI CYMREIG. :==.:= -c:=:= =-=-=-=- w w*w w*9\ Yr ydym wedi cael stock fawr i fewn o Wlarcrcem Gwymorc a Lliwiau, efyd pob math o FLANELETTES yn m.hob liiw a phatrwm, a'r oil wedi eu prynu yn lIawer is nag a ell i r heddyw. i >3/7 Grysau a Tronsiau Cymreig I I DDYNION, bob pris, wedi eu prynu yr un adeg. I DDYNION,, bob pris, wedi eu prynu yr un ade g gonedd WHWV ■HB"HH-»W WHf 'tw WIIC >

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

..————————————————————————————————— RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY t Y mae Kmwmatic yn ganlymad MM? ? acid c?ys?s yn y llywethau a'r cymalau. effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir aoiaos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae j wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'i meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y)t cyfoethog.. It: 1 Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest—1/3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n rhad trv^a^post, am y prisiau hyn, oddi- wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, London, W. C. j MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth salara, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond ynamlach nag i'l gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe fvdd i flychaid neu ddau o ESTORA TAB- LETS eu llwyr adferu!. 0 leiaf, maft'1 prawf yn werth ei wneud, gan lod dedwydci wch a llwyddiant merch ar 'hyd ei hoe- ,yn aibynnu yn hollo 1 ar ei'hiechyd. Asrents: R. & G. vVynne Williams Chemists, Queen Square, f|§Dolgelley. j

Advertising

TO FARMERS. OIL ENGINES (Petrol and Paraffin) Suitable for CHAFF CUTTING, CRUSH BIC* KIBBLING, CHURNING, PUMPING, P SAWING, &C. Ú. CRUSHERS, KIBBLERS, &C- AGENT, — J. OSWALD EDWARDS. LION GARAGE, DOLGELLEY. TO LET, Aran Villa, Glyridwr Street, Dolgefej. jp Reiil tndusive£16. Apply Mr. Jo&a ft Morris, C. E. School, Glyndyfrdwj Llangollen, or Mr. Eel-ward R. J Collector. 'f)') 1,l1n\! "iJ' ¡:j'1îj\:r."i .-li1 y. ('-$\l"i nl¡'j- m