Collection Title: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

edition: Second Edition

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
14 articles on this page
LLITH TWM BARELS

LLITH TWM BARELS. Deer anwl, dina ifu"'S a'r jain ma'r pap- pire yn neid oboti fod Jermani yn mind a lot o ddinion o Beljum i weitho yn Jermani. Ma hinni yn groes i internasheuial riwL mielde nhw-fel ta nhw ddim crd wharre gem o ffwtiboJ! Riwls men cithrel i, pwy rlwls 51 IDlwn rhifel. Ma Jermani yn wmla am i bowid, a shwt ma neb yn dtskw' uldi Ilhw i gadw at wheit-gluvel-riwls. Non- sens o'r mwya. Ma nhw'n wmla yn 11c ill- diol o dda, Sinn nhw'n gillwng un gar;øg hetb i throi er mwyn treial curio'r didd. Wv'n oofio slawer dy amser own i'11 grwttin, a fel ma. crwttied. we ffeit yn amal iawn. Dina Ie bidde emill i hen grwt yr. gweiddi na we mo'r Hall yn wmla'n ffer,-we diii-i elatsho ar v trwyn fod no mi ddoithe gwad. M< ri -pel mi geise belten ar 1 giist miwn steil. 0 we hinni ddim yn iawn wedin aohos mi ajle find yri drwm i irhved felny. We dim ots le bwrsid e, we din. Iwans bwrw fforny. Dina fel ma'r hen w!ad mH. St.in, (jots beth neitlJ Jermani, smo nhw'n wmla'n reit. Wharre plant. We'n i'n digwidd sharad a prigethwr pwy ddwarnocl oboti'• ffordd sofft we'r lien wlad ma'n wmla. 0," mielde Mcinabs. "ma rhaid ?neekl'.vl rh", beth an. y difcdol. Both fidd Olse i ddod yn weid am y ffordd i ni yn wmla." Glwrxvh chi ariod shwt Dan: Nousens, ond dina fe, we tun. plentin gidag e mas, ne mi fise fe iofrei cal rhiw short cut to viktri. Ma digon haw i un na si'n wmJa. i weiddi keep the riwls." Ie, a beth iw y lissult? Wrth adw'r riwli, mo:r rhifel yn cal i chadw hongiai: yn ddibendraw. Drichwch ar y Sepplin Re ids. Beth sattan ma'r wlad ina pcido hah ercplens yn groes i'r afon Rnein a ekwarri rhai o'r trefidd pan be Jermani \n arieid i gore 1 sarni Lhnden.' 0 Keep to the Riwls." Ie, ie, mai'n olreit i gadw at riwls, ond beth am y rhat !-o-l'n wmla: Odi ii,lit ffer i rheini i gadw'r rhifel i hongian o hid. :\fai'n ta li'n olreit i rai i ve!d y rhifel yn hongian, ond beth am y wlad drwyddi9 Beth am y showdwirs si mas yn y oaledii a'r peiiglon? Beth am y morwirs si wrth be a y dwnder, na widdon nhw ddim pwv finnid biddan nhw yn y Lrwellod9 Beth am > teiliodd si gatre yn i prider am i plant a'j ihieni? Wet, 1 weid yn streit, mai'n beth od gida fi na fise hi wedi mind yn rivoliw^hon yn j wlad ma os slawer dy. pan bo ni'n etiried yr holl stex a'r gwinlii. preisis am fwyd. O ie, inglin a prishe bwyd. li glwes aIr. un fFarmer yr. gweid pwy ddwarnod na we mo Twm yn ffer o gwbl wrth gondemio'r ff aimers. Dima'i argiwment e. Wedd mo ffarmers yn riwlo'r farked o gwbwl. Nid nhw wedd yn charje.'r prishe mowr am fwydidd, ond ma derbin prishe'r farclmal we nhw. JIm: Hm' Dina. l\li ochor ,/r stori, ond ma'r hen weithwr tlawd H'JI gciffod prinni'r cwbwl yn gwbod n",gJ Jew shwt ma pethe'n. bod. Nid ag us ma twyllo hen adirn. Ma ffarmers yn go ffast. ond alii nhw ddim towli dwst i liged diriior. mor rhwydded. Nawr ie, ma lot \n mind a men in a caws jwerthi i'r farchnnd yn Ktlrfurddin bob dy Sadwrn. Shwt ma lot o rheina yr. gweitbo r gem. Wrth find miwn, ma IIhw'n cittino '1 gili fault ma nhv'n mind i ffin am j jnenin Pwy marked prei", iw hinn.i? It-. A shwt biodd hi 09 tippin ;Ie! pan biodd Meial yn cimrid samp's o'r menin? Hm-, int dra fcilodd lot mas o'r larked fel gweningod- Op ') Olio ochor orall i idrich ar y twestiwn wedin. Ma ffanners i hllPn yn gwbod nad iw'r prishe navsr yn fur preiqes air, y swfl. C cf'in..na nhw yn JWbod yn reit c'da nad iv nienin yn VN EllTH y prees iw e. hwt githrel te ma nhw o'r wmed 1 charje'r prd- am dapo? Wmcd mer. cinllwn i. ma giii. nhw ddigon o wmed i icbbo'r jafol Meddil- i wch am datto wedin Pwy wedith fed rhalll yn WERTH y 1 rees iw nh.\ ? I, a ditILt r klass c ddmion wodm rOl a digon c wti-ed gida nh.v find rownd a'r barra a'r gwin vn y cappeli ag yn jurshwardcus yn reglwysi. Wet tar.imarA- wn i ddirn sbwt na fie'i dwylo nhw'n gwiw,) wrth gidio yn y gwii ar fore'r Cimmin Ma'r Criawdwr yn aminedd gar ofiuvdw, ne mi fise wedi paittlei«o rihw 09 slawer dy..Ie, a dima'r klasa wedin si'ri wban am ^ad^'i plant gatre rbag mind i listo i wmla dros v Per.rhiddid ma nhw wdi gaL Giv us ol the proffit, ani let owr Tiktmis ffeit. Gowatda y 0, mei tlic- Jerman Keiser Keep on this glorious war; It best tiling ever happn,— We'r pei!ing dibs, we ar, Fathfr dil. & Geid us throo the Tribiwnala. This war has been ei-opner, Now evri ffarmer's bad With ILsma, gowt, riwmatik An twthek,—Pwr old dad- Father divl, &e-, freid us throo the Tribiwnals. Ffor Skweier Spudr- the master, And Ledi. Mariareen Hav ol got- stiffik-t- With tht dok-tors thei has been. Glorios tred fro., Ir: doktors ink an rotting-peper. Wat a seit Kxjmmiwnion Sundei, — Skweier Spuds trot rownd the wfin Affter robbing 01 the week-na^ir>w a pwy si ddim Niil yr hir;t* 1 ddod yn y ?(iet. a'r dwfna'i lais, nir.Vi vmed, a mwyt rhigil i weddir iw'r Criftion

LLITH TWM BARELS

C) no filer, ma lot o'r hen foys gore jiet bod t:fas y cappel a'r eglws vn grwn, wath m-i nhw mor disgusted ar y shammers crefiddol nia Ma lot o seiens gida'r Lliw>x3ieth nawr oboli'r War Serings, a Comiti wthgwrs wedi cal i uppointo i weitho'r bisnes, ond mar hin to fel wrth bal-),etli aiallj ma'r Lliwodreth yn dachre ar y top yn lie ar y gweilod. Ptl b-, tippin o jrommori sens n y 1 iiwodrot'i mi fiseIn yn neid comiti ginta i ridiwso pri."he'r bwydidd. Falle bise rhwbeth i ga: gidag emill ut. wedin i safio. Wthgwrp, mi all y War ProffittpT" roi t ppin miwn. ond faint all gwelthwirs Eafio I! Ma dig-on haw. rai si wrth ben iiigor.. ag yn clll cif1og"e. mawr, i find rownd i ddanyos y ffordd i :dio. Y petli mwya si istie iw dan '.os Ie i gal v dibs Thats the diffikilti. If, a faint fidd y dibs yn rrosti wedir- i'r Lliwodreth wn I" Biti ffifteen bob expens gwlei i gal kwid miwn i gwpwrt y Lliwodreth. Dina fel i ni wedi gweld hi vi; y gorffenol no Wi< nawr tf' am (lippin o niw-is, Old ar fenkos i, wn i ben deiar le i ddachre. hen gwdin ma mor lawn sbo'r cwbwl yn dwad mas yn gawdel rhibin i gid Cnd hdh ta m'l1 rhoi start sha LLAM BIDDKh. I", widdooh chi, wn ber. dewir be si ar y lie ma nei. Sum shwt bfth a cfiai pethe 1 dreferi ma. Nawr te, mi startwn gida'* Ruffl i'r Red Kro?s. Sna i'n gwlxid fowr am hon, ond ma lot ishe cal gwbod doi b'-th. \V y'n eitha bolo). gofm i'r Sek ne un o'r comiti i hala gwbod. 1. Faint o ddiba nuwd o wrth y Raffl. lie beth bena wedd enwr concern7 Wy'n cimrid yn janiata )1 wthgwrs rr.a .:t v Red Kross wedd y proffit 1 find, 11c gwivlweh chi cw WY'l! rong. 2. Le rn:L' dib wpdi f) ;lIfi' Hint iw, faint ath i'r Red Kress? Sna i'n gweld dim yn rontr yn v CMS. och ediin wy am -;val gwbod. Mi fi.hi !> 11:11 yn clirio'r cwbwl wedin. 0 ie^ w?lscc!i chi hanrs y liafl'l f'odd yn ysgoldi KWHTI)\n? Mi ges 1 i\n o'r ticked, a taniniarw, ma beys da i gal hn Ifoma Mmnwch v rjd un o r tickets at fenkos i—ei-oiinolion yn sov nd sha yrdal y Keinowi ne ffarna rwle ar itdy Seel? Ma'r Sais yn gweiid "better the doi bftter the deed," (XilOOin digon tebi ft-d y pobon yn reit sownd. end dima be si weitha mi ath hen foy un tre- i gr iihoi coe>d ar ddy Seel, a ma hwnnw yn sownd erbin h'i). \»"atsh- weh chi boys, ne'r lloiad fi hi bang, Ii glw e» pwy ddwarnod am brigethu yn I ffeili cal hwyl ar i breigeth aehos fexl v bitd- ing yn rhi fach. Wei mai'n dippendo faint o'r net;vs wedd wedi bod yn sjjekileto nfivvn bwls-eis, ne pibir-mon-drops nos Sadwrn. Dina dro a'r gorder, ath hi ar fereh lan sha ardal Landeilo os tippin bach tiol Wedd hi wedi oal permishon i finel mas am y prin- hawn. Off a J11, end 00 chi'n y man na, mi stoppodd i wat-h hi ne rwbeth, a pan land- odd hi gutre, wej, we'r Pig Ben wedi ail rtarto ar i da.irh rownd. No anser wir w. Wel, we dim i noid ond distorbo rhookin y gwas, a mi fioekl hwnnw spel cm i6k",id a diall beth we'n bod, end No Admi&hon wedin We dim w'nant lojers dwedeiar arn-* inte We dim i neid ond crafi am riw lochis 0 wrth y glaw a'r gwir.t. a wel, Mia i'n leiko gweid le biodtl hi'n cwaitto drvs y rlo". Alia i ddim help os ktwch chi. 0 ie. shwt we(M Kownti Kownsil ehir Garfurddiri yn towli applikeshon y rrdmins p an' goeliad hid mis lono-*? Odi nhw'n rneeielwl oa. nhw dfnant i Triale erbin hinni. .1 bidd hintii vn e-'ieli tippin o'i hisbiid nhw! Lwk heer jents, ma gida ehi ddvgon « dih, i chuoko off ar Smol Holding a chifioge cffisbals. Jueft ffork owt sum to the Jebrers plees. Bidd Twrr ar ich watsli ehi gal gweld beth fidd y ntoov vn Janiweri. PR EES Y LLATH. 0 ie, mi It'ijvswn i gal gwb xl beth iw prees v llath si'n cal 1. ifistitiwshofs yn Karfurddin? Nawr, wy wedi clwed, rig am gwbon yn ia>sri, fol 20 eeinog y galwn yn eai i elali mrwr institiwshon si'n cal 1 sip- porto yn wirfedelol. O. odi hin yn iawn, v el, wn i (I-Jlrr, I wel,], watli mal'ri d-E big ma porlej- grot v g-Jlwn ma'r retivs yn dab. Pwy ro-irh whed yn jeir i Twm Bidda t'n gwbod beth i neid wed 11;. Ltxn- it to me. A WIUPI) TO THE JENTS OF KAHMARTHr I OWN Deer netirs of Nlf, antiente B,-rro,-Wat ffer in the nem of W'I1! iw fforget to giv a. welkum to the -owldiei chap as enim horn wi, the D.C.^L?Iff that brev chap was bilong to a smol vilej, ho wo xJ get a gwd tissepshon, but yiw was sleeping sowndli when he landed, and hav not fi-nifchri rub- bing yiwr is vet. Now ther. yiw chaps of the Town Kownsi1,-uobl sitti ffatherEr-wher hav yiw been? The chup has dun gwd wurk 011' n_ t o'1' i")tto or, to De pre>wu ot him. Isnt ther sum ffund or nthur hoo can let owt a packet of Wdbeins ffor him?

Advertising

■ IVBIBT OH HAVING | BORWICKsi ■ IVBIBT OH HAVING | IBORWICK'sl I BAKING POWDER. | BSST, PUBBST AKD STRONGEST. M Avoid all cheap balky packets and loose jdM BaJtine Powder.

TEYRNGKD

TEYRNGKD I'r Ilena lur J. Lewis, yw., Y.H.. Meiros Hall. Hob nail, gikr ar I-)w y arwain Yw Moiros '.n'i wenan A glew ddvn gloyw'i ddooLu). A'i allu syeld i'n lK-s'ian. [ el're'n wir. am di-oi yn CI-yl- "d Ii 0 bob ryw fan swynol; I Ond mae'11 orl, liiidol-- Am areis vy'n Meiros Hall. CwmoerriV. r.tang-eipr. IIenrv Davixs.

LLYTHYR AGORED MYRDDlNFAB IR PARCH B HUMPHREYS GWEINIDOG TROCHYDDOL FELIN FOBL GER LLANELLL

LLYTHYR AGORED "MYRDDlNFAB" I'R, PARCH. B. HUMPHREYS GWEINIDOG TROCHYDDOL, FELIN FOBL, GER LLANELLL yr, .-Fel y gwyr darllenwyr y Jo'JHXAL, y inai- llvaws o bregetl.wyr y Sectau. oonfi. gt-mis a maloisus, a phoLiticaidd, n^wyekl rhcddL ffarwel i Jackyddiaeth a fe dyw y Parch, R. J, Campbell yn cael eu beio a'u sarhau am y dewisiad d{'eth a da V maent wedi wnevd? Ie., a, llu o eldvnion ardelerchog cveill a,g sydd wedi gv neyd yr till letil oloilvlw. "Pinch" poenus i'r sectau yw gweled pregothwyr eu henwael 1l cefnu arnynt, ao yn myned drosodd, neu yn ngciriau Mr. "Humphreys, Bwrw ei gen lbien gyda r ESL-obietliwvr Paham na ddyweda.i Mr. Humphreys, Bwrw ei goelbren gydag Egiwys Loegr, neu Eglwys yr Apostolion?" Ceisie- yr oedd ihodeli tiele dig" i Hen Eglwys y Cymry. Druan ag c-f; y mae gwell Mr. Humphreys wedi methu yn hyn o beth eyn hyn. Dywed Mr Humphreys yn ei Lythyr Mawr Agoreel i'r cnwog a'r ysgolhaig lr. D. Spencer Jones, B.A."Gwaai ryfed lol, yn fy syniad i, yw eich rhesyrnuu dros gymeryd yr hyn a el wch v 'plunge.' Clrheiniwcth y cwbl i'r ffaith i chwi fod yn (irydydd eyspzor, am flynyddoedd o'r Llyfr Gweddi." Dyma beehoel an- faddeuol" Mr. Spencer Jones, B.A., yn "efrN,oy(id cysson" o'r Llyfr Gweadi (',ryfrirt,diti! I Hoffem ddweyd wrth Mr. Humphreys mai arall-eiriad yw'r Llyfr Gweddi Gyffredin o'r Hen I,yfi-- y Bei',>l — ac yr "yf yn rliod(i 1 Mr. Humphreys, neu umhyw bregethwr .gyda'r Ticchwyr, o Brighton i iJenarth. not Felinfe>ei i fyrddm, i g-yfansooeii v fatli con posirjem' a'r Litani, ] refn Gweinyddiad Swppe'r yr Ti-efit ('I,i(!(ie,cligii,etil v Ie, y .lyf.- (I ved li yw gclyn Mr. Hi m-nhreys. YI i os yn mlaen, yn ei r Lythyr Mawr Agored i'r Parch 1). Spercer Jones, B.A., dywed Mr. Humphreys mewn gwawil am Drel'11 e'lf'/lvdigaeth y Marw yr Eg- lwys.—" Yn gcrfod dwe-yel ryngu b.;dd i'r Gori.ohaf Dduw u'i fawr eirugaiedel gym- meryrt ato ei hun eriaiel ein hai w vl frawii yma." Hoffem wybod os yw Mr. Hum- phivvs wedi glynu yn v jes at Ffvu 1 y Pwy bvnag a fynno fod yr. gadwedig, o flaer dim rhaid iddo gynnal y Drocliyddol, yr lion ffydd onis ^\idw p"h dyn vn gyfan ue yu delihalog, diamheu y eollir pf Yh diagywyeid. A'r Ffydd Droc!iydde>l yw hon—Bod i ni eu Trochi mewn dyfroedd lawer." A yw Mr. Humphreys YN SICR ei foef wedi claeidu PAWB ag oedd yn elelilynwvr cwirionKDD- OL o Fab y Dyn? Yr un drefn o gladdu sydd gan yr Kglwys tuag y tylawd a'r eyfoethog, ac nid ex^s dpi o'r lol botes genym pan fvddo un a, cheitiiog ar ei ol. <1C a fit yii t.'ereiindoinraeg. Fe WN pin darllenwyr fy nghwvn, ee thev point," ehwedil Twm 'Barels. Yn ei "Lythyr Mawr Agored," dywedodd Mr. Humphrpys :E,r callio o'n gJwyr p ieita-inc dystreelig. er gwrando o honynt ar Ig. lais rr hudoles (hm!). gan fexl ein heg- wyeidnrion yn pgyddloriem -air v gwir- ionedel (?), y mae nerth bywyd annher- f^Tiol yn yr enwad Sv'n eu eexrpholi. Tra bydek> Testament Newydd, bydd Iktlyddwyr (Trochwyr). Gwrthgilied a wrthgilio, mae eiit rhagolygon mor eldy.sglaer a boreu o hoJ, a'n dyfcxlol mor sior ag addewidion Duw" (!) Wedi i mi eldarllcn y rha.n yma o "Lythyr Mawr Agoreel" Mr. Hwniuhreys, chA.'er*ihinais am btim awr a ÜWW oiliad, a gwaedelais aUan nerth fy nlieg, "'Haleliw'ia 11; lkndilledig: Y Mil-fiwyddiant ar Wawrio 1" 'Tarfydded son arn bob ymryson mwy- Partiol farn, a Rhagfarn, lawr a hwy." Wrtli dd;weddu hyn o lith annhrefnus, goddefweh i mi, drwy golwfnau Cymreig y Jouhxal. i longyfarch v Parok. D. Spencer Jcnes i n plith. Lwc dda iddo ac i Mre. Jeties. Bendith rvddo ar ei lsiiur vn Am- mar.ford. Gyda eiymuniadau g-etreu, Ydwyf. Myrddinfab. I'w barhau). o

LLITHiR AGOREDIR PARCH B HKMFFRES OR FELINFOEL

LLITHiR AGORED I'R PARCH B. HKMFFRES O'R FELIN- FOEL. Rivrcnd Sei,—Wy am ddioloh yn fowr i ohi ginta, ser, am ich llithir dori-iof yn Seren Cimri. Neiilduwl. f<\ pan glwsexjh chi y niws fed Spenser weeli vsgwid dwst y Baptists we chi'n ffeili cat geire ewmmws i weid ich barn. Whei not giv a tip met. Mi "Teinje Twm eire go gwmrnws i .chi ser. Ond shwt viTf greise>ch chi wedin? Ie, ma d.irllen y Lliiir Gweddi yn icJh halt, chi'n rnhpHach o hid o wrth yr Eglwys. Wel, wn i ddim faint o g-olled iw hinni i'r Eglws nei, ond digm tebig gneithe llifir gweddi lot o ddaioni i let o ffrok-e-ots ich enwad chi ser. lJd iclii'i' 

LLANPUMPSAINT

LLANPUMPSAINT Cymmerexld claddedigweth William Jones, Hendy, le dydd lau, v 9fed o'r mis hwn, yn mynwent Eglwys Ll'inpumpsaint. pryd y gweinvxklKvyd yn v ty gan. y Parch. II. Evans, Nebo, ac yn yr eiglwyia ac a.r lan y bedd gan Canon Lloyd, y Ficer, yr hwn hefvd a bregethodd -Li(.geth bwrpasol i'r am- gylchisid. Cafodd yr YllladaweJig, yr hwn oedd wedi cyrhaedd 39 mi vrvd-d/ oed, gystudd blin am rai wythnosau. \m inhlith y gal- arwyr yr n..dd ei cliwaer, Mrs. Thomas, Htnely, gyda'r hon y trigui, a'r hon :L mas, PantyfTorrMi; Mrs. Datvievs, Bronwydid Mrs. Walters, Penllairiddu Mr*. Evans, Rhydygaer, 0 Mi. Daviel Thomas, Rhondda; a ferch-yn-nghyfraith. Mrs. j Thomas, Pemponpren, gyda'r hon y treul- iexld y blynyddau olaf o'i oes faith. PENBRYN. Dydd lau diweddaf, vn Swvddfa v Cof- restrydd. C'astellnewyekH Emliyn. gan Mr. J'amcs Jones, unwyd mewn glan brieidas Mr. Griff Owen Evtins, Cnwcyrhyglyn, a .Hiss Maggie Rees, Paiitygrcinw, v' eldau o'r '¡"If hwn. Eiddumvn i'r par ieiianc* liir oef, Hwyddi«nt- a dedwycklwci.

Y BIWEDDAR MR T JONES PENRONW

Y BIWEDDAR MR. T. JONES, PENRONW Ctwithig iawr-; yw meddwl am Penrenw" yn el fedd. Yr oedd, fel y mae yn wybydduis i lu mawr, wadi ei gvnnysgaeddu a gallu neillduol i beri i bawt) laweuhaii yn ei gwnml. Yr oedd ei cysurlawn a'i chwerthiniad lachus fel gwawr y boren. yn peri i bob trisiwch ac ofmiu i ffoi o fynwes yr un mwyatf prueki- glwyfus ac ofergoelus. Yr oedd yn gymer- uid mor amlwg ac adnabyddus dros gyI.ch helaeth. fel nacl oes angen ond ncdi jchydig ffeitliiau am dano. Fe oedd brenin y plwyf, ac ate ef y.; elai pawb mewn caledi ac eifiau. ac ni. fuasai -net. byth yn ei adel yn siom- edig. Cafodd ei eni yn Penronw, ac yno y treuliodd ei fywyd bron i gyd. Adeil- adcdd dy newyeJd ar ran 0*1 fferm, ac i7na y tie-uliodel ei eldvekliau i ben. Gellir dwevd am 0i fywycl ei fod ar ei hvd wedi bod yn un o wasanaeth i ereill. Cynryeh- 10k «dd iawn, mor belled ag y barnai ef ei hun; a phan yn gwaeanaethu felly, cjifcckl lawer iawn o gvfleusderau i roddi prawf ar garedig- rwveld < i natur a'i barodrwydd 1 weiny

HWNT AC YMA

HWNT AC YMA [Gan Teithiwb."] Amser rhyfi.dd ,wamser ealan-gauatV Yr hon v gwehr y llanciau llygudkm vn 4,ti blvchau o un lie i'r llall. Dywedir idai y gareg sydd yn aros sydd yn casglu IUw"yng-il, e.nd anliawdd iawn darbwyllo v du ieuainc i sylweddoli y ffaith. Gwelant fynydel gu-y11 yn y pelldcr, a mawr ym- drechant am ei gyrhaedel ond erbyn cyrhaedd yr ysmottyn y tybiwvd ei fod yn llawn gvyynder ac hapusrwyelel, teinilodd llawer un mai eoeg elel y greuen." A'r gwyryfon hefyd hwyth-iu. eJcimlant vir adeg hon o'r flwyddyn y byefil symudiad yn lies; gwelir hwy a'u blyohau Hawr-llen yn tramwyooun ran ei'r llall e>'r plwyf, -an wynebu yn gysui us :11' cu gwal anol gartrefi, nc ambell i un yma a thraw wedi penderfvnu dilyn v llanciau gwridcoch a theg vr olwg mar bell ag a.llor rymen, gan elybieei mai yno y mae dec-hreu deehvyeklwch pur, a gorpheu {Job anhawselW a thrafferth a gofid y tu yma i'r Clywsotn am un o'r cvfrvw wedi penelerfyaiu priodi yn amser Calan-gauaf, vr hon oedd wedi bod vn anffortunus me>wn lie. Cafodd wybod beth oedd caledwaith, Œ hiifiethai >11 fuan am ddyddl v Jubili. Yr oedd dydd y briodae wedi ei benderfynu. ac un noson, pan yn diegwyl ymwcliad ei ehyrir.tr bywyii. dd th fyd v cyfryw." Ofnwn fod trorniod o wirionedd yn yr uchod, ac fod llawer wedi dyfod i deimlo hyny pan yn rhy vyrvfon i wylie J cyn rhoeldi liani; dyna gynglmr proliadol. CYFARFOD CROESAWIADOL. -No,, Fa wrth diweddaf yn Westty v Cot- tage Inn, IJangathen, ymgyfarfu prif fon- 'dfl' Za- edeligion a boneddigesau y plwyf uchod er rlwxld^ y cresawiad mwyaf careelig i Mr. a Mre. Gabe ar eu dychweliad o'u tiiath briexlaseil. Fel yr hysbvswyd unwyd hwy mown glan brjod;w yn Eglwys Mydrim gait y Parch. W. Gabe, ficer parchua Cwmelau- ildwr, yn cael ei gynorthwyo gan y Parcli. W. E. Jones, !icer y He. Yna wedi treulio v mis me! yn y Brif-ddinas, dvchwelawint i'w eiartref nos Fa wrth, pryel yr oedd torf yn eu emesuwi. Cymerwydi y gadair gan Mr. EVan Thomas, Greyhound Hotel, Pen- vbane, a. phroiodJ ei hun yn deilwng o'r an- rhveledd a roddes arnt). Yna cafwyd an. ere-hiadau tarawiadol gan y Mri. John F. James, 1.1 wy neelyn Ben Hughes, White Hart: G. Barnes, King's Lcxlge; J. Gwynne, Rhiwyraelar; Miss robins. Ffrwdydrnin Lexlge, a Mrs. Siiunders, Pen tre fel in Yml ca,neuwy

LLANNON

LLANNON Temperance sermons were elelivered at sevral of the hx'a! cliapels on Sunday. At the C. Methodist chapels circulars liearirig iyn Temneninee from the C.M. wer eread. Private Hr, rry Willi amp, Harry Young, G. DariN. are home for short leave. Private Williams has been in action in the 1 ):¡;rdII1(,nt, and afterwards in Mesapatamia, where 111' was wounded. He has been in hospital for sum months, and is now nearly ri'j'lit again. A concert to welcome Privates II. Young and G. Davies was held at the Cross Untidy Public Hall. when tjiey were presented by tltp Reception Committee with Treasury Note's for £ 2. Private H. Young was on actiem in the where he was wounded. Aftor rei.

YN NGWLAD GROEG

YN NGWLAD GROEG Y mae y rhyfel hon wedi gwasgaru mei bion Cymru i bob cwr o'r byd, a dycidorol ) dyw elywed eu bam am y tiroedd pell. Pan dderfydd y tywallt gwaeel, ac y dycliwel y limn-ion yn ol, bydd Cymru yn gyfoethocach yn ei gwybodaeth am arferion gwledydd eraill a'i mheibion vn fwy eang eu ltieddyliau. Ysgrifena Sapper D. J. Evans, mab Mj-. 1 H jyanf.' iLt-w(-iii,(Id y gan yn Nghupel Sul, v yd well, lythyr dyddorol at ei hen athrav/, Mr. D. 0. J«nes, Ys^ol v CastelL Drwg genym nas gallwn ond rhoddi elarnau 0 hono 1 town. Wele ranau o'i ysgrif: — "Nis gwii yn. iawn am ba beth i vsgrifenu. "iae ereigiau lawer yn mor bywyd niilwr, ac y mae y graig hono 'oensor' o flaen fy llvgaid yn aw r. Anhaweld yn wir llyw io y eweh heibio ieldi In. a drylliwyd ar ei broii ffrwyth ami i eldiwyd awr. Hwyrach y bnasech cli, vi a'r bechgvn trwoch, yn hofli g\bod nut, wind ydyw lion sydd vn, ac wedi orioed, creli gymaint o ddyddordeb VI; hanes y b%d. Mac yn debyg, ac eto vn wahruio! iawn i ddim a welais gartref. 'i'ebyg, am ei, bod yn fynyddog; anhebvu, am and; üef. yma fel yn Ngwaha Wen. c^lj>ni r.atur vit harddu llethrau fyth y rhiwiau sertli. Xi welir vma Fflur v Mai, ffielau r mel.' Mae yn debyg hefyd i Gvmru am fed y 11 deli amryw lyricdd ac a'emjdtl byehain; ond yn anhebyg, am fod -y rhai hyn yn sy hii i fyny trwy fisoedd yr hat", ac yn eii He gw elir casgliad o fryntniYlifoedd v gauaf. 0 hwn y tyn y mccsquitopa y awen wvn y maent yn drosglwyeldo yn dd'weddar- ilciii i ddynion, er peien mawr iddvnt. Ni e.-heir yma furmur tawel yr afonig fechan tra yn dawnsio mor vsgafii fron ar ei thaith i'r llyn neu'r mor. "Yma a thraw swelir ambpil i gceden unig, heb yr un o'i rhyw i gielw ewmpeini iddi. Mor chwithig ydyw liyuy'i mi sydd mor gynefin, fel pob un'arail o'r lien ysgol, a gweled Coed y Brenin o dan wen nawddgar t-ywysog y lien, ac yn swn melo(laicU èyJgan yr adar man yn ei groet-xiwu yn v boreu. Pa ryfedd ynte i Goronwj OkN-aiii deimlo "Hiraeth am Mon a'i man drsethau." Ond arosweji. yr wyf yn orwydro ymliell oddiwrth fy nhestyn, a chwi wyeldex^h eymaint gnvell 3 w hyny yn Nghymru. Wel. 1 daod yn ol eto i Groeg, gndewv1) i ni ddfyszvn o'r mynvdelau i'r brovdd. a, hll wrth basin a.r y bugail vn arwain ei braidd i'r gorlan. Fel yn nyeldiau y Beibt, felly he^klvw. arwain ac nid gyrru y defaid wnant ynn. Wrth odreu y mynydd y mlle'I' wlaei vn well oi l.insawdd, ac yma y tyf y win- wydden, y ffi^ysbren, a ffrwythau < yffelyb. Yma hefyd y tyf y gwenith, a'r ct ireh. y tato, a'r wynwvn, y gwair a'r borfa. Iloftwn ddweyd yehyelig am y dull 0,11 reelig. a r modd y canant y cvnba^iaf i'r ysguboriau ond v mae amser yr. *>allu v tro nwn. I) f;1 f hamddtm. dywtxlaf ychydig wrthyeh am v (,i liarferion, 'a'u diiil o fv*w. Drwg genyf na fuasawn yn well ysgiifenwr, yna gallLtwn ysgrifenu llawer am y lx>bl a'r wlad -vfedd lion. Ond fel v mae, rhaid aros hyd oe., "Y cario'r o-.veh y gwych gewri, Ar frys yr. ol i froydd Cyrnru" 11 (Gobeithiwn na fydd Sapper Evans yn faith eyn ysgrifenu eto at ei hen ysgolfeistr, ac v bvdd i hwnw gofio ein bod vn £aJ(h i trae.l llythyrau o fath hwn i'w cyhoeddli.—Y GCK..). -00.

GLYNARTHEN

GLYNARTHEN Cynlul liwvel gwa«anaeth angladdol \n y cav>el uchod non Fawrtli, T;ichwedd 7fed, er eof arn v eliweeleltir Gunner Enos Jones, R F.A., yr linvit a syrthiodd ar faes y gad, !.l"'r Delville Wood, yn Ffrainc, ar y 3yeld r mis diweddaf. Pedwerydd mab oedd ere i'r diwedc&ir Mr. a Mrs. Tom Jones, Glynarthen, ac y map. tri eraill o'r teulu hwn eto yn gwasanaethu en gwlad ar y pael-faes. Gwasnnaethwvd a phregethwyd mewn modd grvmus ac rffeithiol ar yr ach- lvsur pruddaiekf ga?i ei weinielog, y Parch. Gwilvm S. Rees. Soar. Merthyr. Vr oe (ill diweddar gvfaill d'nldafl ac addfwvn yn •U'l'od i'Tyddk)H vnei cyn iddo ymuno a'r Fyddm yn Medi, 1914, ac efe oeeld y cyntaf "r aelodau Jno. ac o feehgyn de-wr GI-Nii- arthen hefyJ. i ymrestru, a'r cyntaf i sythio vn y trad. Tystiolaeth Mr. Rees, yn ogystal ag erai'l ddheth i gygsylltiad ag of pi'.n yn Merthyr oedd ei fod yn un o'r "Ixvhgvn goreu. glanaf ei gvmeriael d laeth i fyny yno o'r wlael, a'i fod wedi llwyeldo i gadw ei gvme'xiad yn delifrycheulyd fel ag yr oedd H1 gosod esiampl deilwng i eraill i'w Pfpl- whui Pan yr unexld a'r Fyddin, NT hyn Iwrodd syneloel i lawpr fod un roor wylaidd ac adelfwvn ag ydoeeld ef vn cymeryd y eyf- ryw gam, dywedodd yn y mexlel hyn: "Yr wvf yn credu foel ein gwlad yn iawn y tro hwn. ao yr wyf yn mvn'd i'w chefnogi trwv uno, Cliaiff nph vmladdi troswyf. tine yn fy lie tra y gal'af wneyd hyny fy hun. Yr oe>del eape-1 eang y Glvn yn orlawn y no=on hon. Gorphenwvd V cvfarfod trwy weddi --in Dr. Dan Evans, Hawen.

CARMARTHENSHIRE EDUCATION COMMITTEE AND FOOD PRICES

CARMARTHENSHIRE EDUCATION COMMITTEE AND FOOD PRICES CLASS TEACHERS APPLICATION. A meeting of the Carmarthenshire County Education was held at the Carmarthen Guildhall on Thursdny the 9th inst. Mr. B. Evans presided. A letter was read from the class teachers asking for a. war bonus of £ 20 per annum 011 account of the increased cost of living. It was stated tha tilie, would mean all extra ex- penditure of JB800 a year. flev. R. H. Jones saiel that this was part of a muesli larger question. The price of foe bromrnt down rather than salaries increased. He thought that tlio Govern- ment should be askeeV to take steps to pre- vent the undue inflation of prices. Mr. Me-rvyn Peel said the Government ought to sten in to degulate prices and buy the food in aeh'ance, and infist that the n rices to the oonaumer should not be beyond (he fixed maximum, and that the difference" diould be borne by the State out of the Ex cheekier because to keep down food prices ar such a time as this was just such a war expenditure as the cost of our Navy. and the Army in the field. ,rh., motion to ask the Government to in- tervene in the matter of fexxl prices was carri<"d unanimouslv. A committee was also appointed to consider the matter of a war to all the teachers. BRYNAMMAN APPOINTMENT. There were thrw eandidLte8 for the i ii- ix>intm"nt Ho certilicattxl head ttwlicr for BrynHmnuin Council School (Infants) at a fjarv of 1;95 to commence. The voting was follows: —Miss S. M. Rees, Ammanford 12.IJ}: Miss S. E. Jones. Ystra^iwen (6); and \f j,, Mizabeth John. Penygroes (2). The first named was appointed.

TALOG

TALOG Qnarierh m°eting-s nf the Baptist de- nomination <•? >\ e*t Carmarthenshire were held at Rethania Chanel on Tuesduy and Wellowing day to crowded oil. when most powerful and edifying sermons were delivered by the itr: -Revs. Huigh Evans, Felingwm; Da,vies. Drefach Hughes, Eljenezer; Gri. ffiths. TJandyssul;. Davies, Rehoboth: Mor- gni. Xewcii-tle-Emlvn, and (iimblctt. Salem. The pastor, Rev. D. Griffiths, pre- sided. The Revs. J. Lewis (C.), Blaen- and I'vnon Hughes, vicar of Trclech. were also present. The laely members of the chapel served out an ample supply of refreshments which was partaken of if the LoYijj ItuwHi' in the VillasB.