Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
9 articles on this page
YSTRAD

YSTRAD. YSTKAD. GWASANAETH COFFA.—Cynhaliwyd gwae- anaefch ooffadwriae

CEI NEWYDD AR CYLCH

CEI NEWYDD A'R CYLCH LIFEBOAT.-Boreu dydd Gwener, Tach- wedd 3, gorfod myned a'r 'lifeboat' allan i achub y Hong bysgota 'Gwen,' ar yr hOll. yr oedd pedwar o ddwylaw, sef Capt. Rees, Park Rnd (perchenog), Capt Daviesf Rosedale; Capt. Davies, Fronwig, a Mr. Jenkins, Banc y Dyffryn. Yr oeddynt wedi myned allan i bysgota yn y nos, ond cyn iddynt ddychwelyd cododd ystorm eubyd nes torodd yr hwylbren, a dyna lie buont ar drugaredd y tonau am nai oriau nes myned a'r 'lifeboat' allan. Daethant i dir yn ddiogel haner dydd ddydd Gwener. CYDNABYDDIAETH.Cynhaliwyd cyfar- fod cyhoeddiis yn Vestry Towyn nos Tau, Tachwedd 9fed, i ddangos ein cydnabydd- iaeth i un o filwyr Cei Newydd, sief Pte. D. Vincent Davies, Llainwen. Llywydd- wyd gan Mr. T. Timothy. Yr arferiad yn Cei Newydd oedd rhoddi dau gini i bob milwr a morwr ddaethai adref ar ol bod yn ymladd, ond oherwydd gorchymyn newydd o Swyddfa'r Rhyfel, nis gellir I dilyn yr arferiad. Mae'r gorohymyn newydd yn gwahardd rhoddi arian i fiwlyr fel cydnabyddiaeth. Felly der- bvniodd Pte. D. Vincent Davies medal arian, ar yr hon y mae yn ysgrifenedig, 'Presented to Private David Vincent Davies, Welsh Guards, by the inhabitants of New Quay, as a token of their respect and admiration of his gallant service in the European War, 1916.' Siaradwyd yn y cyfarfod gan y Cadeirydd, Uapt. Williams, Loyalty; Capt. Davies, Gwyn- fa; Parch. E. Aman Jones, Capt. Davies, Guildhall, a'r Parch. D. Evans. Cafwyd unawd gan Mrs. Maud Davies a chan Miss Megan Harries, a chwareuwyd gan Mrfl. Jones, Polman. Terfynwyd trwy ganu yr Anthem Genedliaethol, a 'Hen Wlad 1y Nhadau.' Dychwelodd Pte. D. Vincent Davies i Gent dydd Sadwrn diweddaf. SWYDDFA'R RHYFEL.—Wythnos cyn y diweddaf, derbyniodd Cadeirydd Pwyllgor Morwyr a Milwyr Cel Newydd y llytbyr can- lynol o'r" Swyddfa Ryfel :Nov. 1st, 1916. Sir,—With reference to your letter of the 24th October, 1916, I am commanded by the Army Council to inform you that the Army Order referred to in your letter does affect the cases mentioned by you, and that soldiers are forbidden to accept monetary gifts, either at a public meeting, or priratelyt as a reward for services rendered in the performance of their duty. I am also to say that the Council would view the presentation of such a gift to the family of a soldier as being in effect a gift to the soldier himself. I am to add, however, that the Army Concil would not oppose a gift in kind to a soldier. I am, your obedient servant, B. Bluttit." I CARCHAROR.—Mae yn dda gyda ni fod Mrs. Richards, Maespwll, erbyn hyn wedi clywed oddiwrth ei mab, Tom, yr hwn gafodd ei gy- meryd yn garoharor gan yr Ellmyn ar Sul, Hydref 32ain. Ceir ei gyfeiried yn German! yn ein nerisf.-D.E.

LLANBEDRPONTSTEPHAN

LLANBEDR-PONT-STEPHAN. Y MAER NEWYDD.—Mewn cyfarfod o'r Cyngor Trefol gynhaliwyd ar y 9fed oyfisol yn Neuadd y Dref, etholwyd y Cynghorwr John Samuel Jones yn un- frydol yn faer am y flwyddyn ncsaf Dydd Sul, aeth y maer, aelodau y Cyngor Trefol, y swyddogion, athrawon ac ysgol- heigion Ysgol Colbg Dewi Sant, aelodau Cymdeithas y Coedwigwyr, etc., mewn gorymdaith drwy hieolydd y dref i Eglwys St. Pedr, lIe y cafwyd gwasanaeth gwresog. Llafarganwy.d y gwasanaeth gan y Parchn. W. Ll. Footman a R. Keble Williams, darllienwyd y llithoodd- gan Mr. W. G. Edwards, arolygwr Ariandy Lloyd, a MT. W. Lewis, Arfryn, a phregethwyd gan y Parch. D. J. Evans. Ofenid Sadmau ao emynau priodol i'r amgylchiad, a chwareu- wyd ar yr organ gan Mil". A. J. Harries yn aUuog iawn. Yr oedd y gwasanaeth drwyddo yn wresog a chynulleidfaol. YMADAWIAD.—Ymaxlawodd y Parch. R. Koble Williams, curad, o'r dref ddydd Iau am Aberhonddu, gan ei fod wedi der- byn ouradiaeth dan Esgob Abertawe yn y pmyf hwnw. Tra. yma am rai blynydd- oedd, cyflawnodd y gwr parchedig. waith da, a gweithiodd yn egniol ynglyn a gwahanol bwyllgorau ynglyn ag anfon cysuron i fechgyn o'r dref yaynt yn perthyn i'r fyddin neu'r llynges. Dymun- af iddo bob bendith a llwyadiant yn ei blWyf newydd.—X.

Advertising

AftGBAFTU RHAD. A DMTLUf I im I M "L"W.l 1

ABER I

ABER. I, Yr wythnos ddiweddaf cafwyd gwiasan- aetha-u yn Eglwys y Plwyf ynglyn a'r Genhadaeth Genedlaetlhol o nos Lun hyd foreu Sadwrn. Y Cenhadwyr oeddynt y Parchn. Ben. Jones, Rheithor Penmach- no; Wm. Morgan, Fioer St. Ann's, a John Hughes, fioer Penrhyndeudraeth. Caf- wyd gwasanaeth a, phreg.eth nos Lun dau wasanaeet-h Cymraeg ac un Sa,esneg ar y dyddiau eraill, a, gweinyddiad o'r Cymun Bendigaid i derfynu'r gyfres foreu dydd Sadwrn. Yr oedd y cynulliadau yn dda serch fod y tywydd yn wlyb ac ystormus. Cafwyd pregethau ae anerchiadau gwerth- fawr, cymelliadol, anogaethol, ac add- ysgiadol. Hefyd gwra,ndawiad astud. Hyderwn y bydd bendithion Duw yn dilyn yr ymdrechion hyn.-Abervr.

PENMACHNO

PENMACHNO. Y GYMDEITHAS DIWYLLIADOL. — Nos Iau diweddaf, o dan arweiniad Mr. Robert Jones, Churchwarden, cynhaliwyd cyfar- fod o'r gymdeithas hon. Yr oedd y t-cyfarfod yn hollol o dan drefniant Miss Evans, Bennar Farm. Yn ystod y rhan gyntaf darllenwyd papur rhagorol ganddi ar 'Furfiad gwir gymeriad.' Yr oedd yr ail ran yn amrywiaethol; pryd y cafwyd detholion ar y gramaphone ac hefyd dwy gystadleuaeth boblogaidd, sef Adrodd enwau llyfrau y Testament Newydd, pryd y dyfarnwyd Mrs. Ellen Owen yn oreu. Hefyd cafwyd cystadleuaeth arall boblog- aidd gyda 'match box', dyfarnwyd yn oreu Miss Annie Williams, Bennar Farm, a'r ail- oreu Mrs. Jones, y Rheithordy. Beirniadwyd y ddwy gystadleuaeth gan Mr. R. W. Hughes, lay reader. Y GENHADAETH GFN-EDLAETHOL.-EPrw-y yr wythnos a aeth heibio bu ein pacrhus Reithor yn gwasanaethu gyda'r Genhad- aeth Gonedlaethol yn mhlwyf Aber. Oherwydd y galwadau mynych sydd am ei wasanaeth gwerthfawr, y mae bron oddicartref ar hyd yr wythnos, ac yn debyg o fod felly o hyn i'r Nadolig. RHODD.—Oherwydd fod yr awdurdodau yn gofyn fod i bob ffenestr gael ei gor- chuddio gyda Ileni tywyll bu i Mr. J. W. Hughes, ysgolfeistr y Cwm, fod mor gar- edig a phwrcasu, ar ei gost omi hunan, blinds tywyll ar ffenestri Eglwys Gen- hadol y Owm. Diolohwn yu gyftes iddo.

Advertising

I AIL-ARGRAFFIAD itcy DEYRNAS I MEWN. PERYGL," I Allan o'r Genioen "brill 19lt), gyda RHAGAIR, Pa fodd daeth y rhyfel 1" ac OLAIR, Pa foddidaeth Dadwaddoliad ?" gan y PARCH. GANON J. P. LEWIS, RHEITHOR LLANYSTUMDWY. PRIS CEINIOO. Dylai fod ym mhob ty. Tystiolaeth Ymneillduwr. Archebio i'w hanfon i MANAGEF OAXTON HALL, j,,& bf i? IGA'BR DETHOLIADO EMYNAU ALLAN 0 Hymnau yr Eglwys AC Emyniadur yr Eglwys yng Nghymra YN UNOL A PHYNCIAU Y COLECTAU, YR EPISTOLAU, A'R EFENGYLAU YN Y LLYFR GWEDDI GYFFREDIN. YNGHYD A RHESTR 0 DESTYNAU GAN Y PARCH. D. DAVEN JONES, Ficer Llanfynydd, Ac Ysgrifenydd Mygedol Corawl Egiwysig Archddiaconiaeth Caerfyrddin. Pria 9c. drwy'r post. I'w gael oddiwrth yr Awdwr, neu MANAGER, LLAN OFFICE, LAMPETER. Bglwysi Cymreig Llnndain.

Bglwysi Cymreig Llnndain

ST. BSNKT'S—Queen Victoria Street, E.C. Pareb, J. CROWIJB ELLIS, 177, Chevening Road Brondesbury Park, N.W. Dnri SANT-Si. Mary's Terrace, Paddiagtop Green, W. Parch. THOMAS SMITH, St. David's Vicarage, St. Mary's Terrace, Paddington Green. ST. MAM-Camberwell New Road, Oamberwell, S.E. Parch. D. GBOTITH, St. Mary's Parsonage, OamberweU New Road, S.B. PADARN SANT—Gloucester Road, Hollowaj, N. Parch. HEHBY WTSWXKB, Chaplain, 39, .Osborne Road, Stroud Green, N. RHYBTTD SANT Longfellow Road, Bow, B. Parch. H. WATXISS, B.A., lla, Harley St., Bow. Oynhelir gwaaanaethau ar y Sul yn yr holl glwyai uehod am 11 a 8.80 o'r glooh r THE GREATEST REMEDY OF THE AGE

Advertising

CURES. RELIEVES TOOTHACHE HEADACHE EFFECTIVELY CHECKS RHEUMATISM, NEURITIS, &c. Recomrrfended by the Medical Profession and pronounced to be SAFE. SURE. PALATABLE. Prices: Single Powders, lid. each. Boxes oil dozen, i/if To be obtained of all Chemists and Stores or direct from the Manufactory, Dewi House, Ann Street, LLANELLY. T^JLWNG O YIJW. LLWYDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAN OLYGIAETH Y PARCH CANON CAMBER-WILLIAMS LAMPETER. V -Cyhoeddiad Cymraeg Goreu Biant Ac yn fwy poblogaidd nag erioed. Amryw nodweddion uewyddion am 1916. Oa am geiniogwerth dda, myner ef. Oeir samplau yn rhad drwy anfon i'r cyfeiriad lacd Yr archebion i'w hanfor MANAGER PERL" OFFICE LAMPETER ANWYD, PESWCH, INFLUENZA.—Mae rhaila gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddi wrth Peswch, Bronchitis, Pas Dolor Gwddf, Crygni, Caethdra. Diffyg AnadL Y mae yr hen Feddyginiaeth Davies^s OOUIFh Mixture" etto ar y blaen, ac yn cael 81 gwerthfawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrtk law, yn felus, yn cynnhesu y frest, acyn rhyddhau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. 1.. 3o. a 3s. (postage 3c.)—HUGH DAVIES. Chemist. MACHYNLLETH. "'SARZINE' BLOOD MiXTUKE. OROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y mae 1 Sarzire Blood Mixture' yn ei sicrhaa, a dim arall. Nld" w yn honl gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines, ond OB blinlr ohwi NO groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan Scarry, aol- arlaa, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ae anmhur, mynwch botelaid o Sarrine Blood JÐstan" gan y Druggist nesaf atoch, Is. lie. a 2a. 6c. y boteL neu gyda 3c. at y oludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. MOLRAT. Ysgrifena John Pryse, Maeaymeirch" Blinld nl acw gan Dyrchiod; oynyddent bob blwyddvn, fel yr oetld y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd araaf gywilydd o hono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn.—Ei enw ydyw Molrat,' mewn packets Is. 6c. yr un. Prynaia packet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair a rhoddais y rhai hyny yn llwybr y Twrch. If Ki chododd y twrch mwy." CATECISM I BLANT YR EGLWYS AB HANES IESU GRIST o SUL Y PALMWYDD HYD IAU Y DYRCHAFAEL. CAN Y Parch. J. Wheldon Griffith, LITANOIAN PARSONAGE, ABXBSOCH. Pris Is. Sc. y dtosin. ♦ Gellir oael copiau oddiwrth yr Awdwr nott MANAGER, LLAN OFFICE LAMPETER NODIADAIJ AB Y — Uyfr Gweddi Gyffredin, OAN Y PABCH. ft L. JAMBS, I.A., RHIITHOR ABRIMPFRAW. AIL ARGRAFFIAD. Is., 6d. nell. Anftmar— M1ANAOSB, WVLMB CHURCH PRIM, LAMPKTSR. IaVd » eljMdiryd fu Imni I M trgrapkydbfoi Oyw«f. Cyfynfedif, Ca«Majf, Tiwhwedd IT, 1916.